Bemanning

Vi bistår våre oppdragsgivere med å skaffe midlertidig eller fast arbeidskraft i både deltids- og heltidsstillinger.

Fremo står for arbeidsgiveransvaret, og du velger selv i hvilket omfang du ønsker å leie inn vikarer, alt fra enkeltoppdrag ved for eksempel sykdom og permisjoner til ferievikarer, sesongarbeidere, prosjekter o.l. Vi har døgnåpent og kan skaffe vikar på svært kort varsel, slik at dere kan gjennomføre arbeidshverdagen som planlagt.