DiSC® – verktøy for innsikt om adferd

Vi har gjennomgått et opplæringsprogram og er sertifisert som DiSC® -trenere (DiSC® fra Inscape Publishing Inc.).

DiSC® er validert på norsk, anvendes i dag i over 50 land og finnes på 25 språk. DiSC® beskriver og forklarer menneskelig atferd og viser oss hvorfor vi handler som vi gjør i forskjellige situasjoner.

DiSC® benyttes som et supplerende verktøy innen rekruttering og bemanning. Vi ser en stadig økende interesse for DiSC® som verktøy og begrepsapparat innen organisasjonsutvikling og HR-arbeid, spesielt innen medarbeider-utvikling, lederutvikling, teamutvikling, kommunikasjonsutvikling og salgstrening. Vi har også gode eksempler på bruk av DiSC® innen prosesser rundt omdømmebygging og verdiimplementering.

Bruksområder for DiSC®:
•    Rekruttering og bemanning
•    Personlig utvikling – selvinnsikt
•    Team- og lederutvikling
•    Salgstrening/kundebehandling
•    Kommunikasjonsutvikling
•    Coaching
•    Kulturbygging

Sertifiserte DiSC® -trenere: Kjell-Inge Fremo, tlf 900 22 300 og Hege Svendsen, tlf 905 87 920.