Omstilling

Dersom din bedrift står foran en omstillingsprosess, kan vi tilby ulike former for faglig rådgivning, både overfor ledelsen og for den ansatte som rammes av en eventuell nedbemanning/omstrukturering. Målet er at prosessen skal skje så smidig som mulig for begge parter.

Vi har bred kompetanse og erfaring fra ulike prosesser og kan blant annet gå inn og hjelpe dine ansatte over i en ny jobb hos en av våre oppdragsgivere. I denne prosessen gjennomgår vi et program med «Jobbhjelp» for den ansatte, med bistand i å skrive en god CV/søknad, tips til jobbintervjuet, gjennomføring av personlighetsprofil, med påfølgende analyse og råd med bakgrunn i de trekkene og motivasjonsfaktorene som driver deg, og som er viktige ved neste jobbvalg.