Rekruttering

Du får ta del i et av Midt-Norges største nettverk. Vi bruker store ressurser på å være synlige i ulike rekrutteringskanaler. Dette gjør vi for å trekke til oss dyktige jobbsøkere og spennende “hoder”, som igjen kan bli din neste medarbeider eller leder.

Du velger om vi skal gjennomføre hele eller deler av prosessen, fra oppstartmøte, koordinering av annonser i ulike kanaler, søkerbehandling, intervjurunder, personlighetstester, referansesjekk og lansering av sluttkandidater.

Vi blir sammen enige om hvilken løsning som passer dere best.

Søk og utvelgelse
Vi foretar søk i markedet ut i fra en kravspesifikasjon fra oppdragsgiver. I dette tilfellet benyttes vårt store nettverk og base av kandidater som ønsker å bytte jobb dersom den riktige stillingen skulle dukke opp.

Annonsering
Oppdragsgiver betaler for annonse, og vil få Fremos opparbeidede rabatter i de ulike kanaler (avis, internett etc). I de fleste tilfeller har kunden ingen kostnad med utforming av annonsen. Fordelen med å annonsere stillingen er at man ofte får søkere som ellers ikke ville ha kommet i betraktning og som ofte er passive jobbinteresserte. Dessuten kan søkeren på denne måten bli behandlet konfidensielt også overfor oppdragsgiver om ønskelig i innledende fase, noe som åpner opp for at flere interessante kandidater tør søke.