Ledige stillinger

Inderøy er en livskraftig landbruks- og kulturkommune i sentrum av Trøndelag, med «Best – i lag» som visjon. Kommunen har et areal på 365 km2 og har ca. 6.800 innbyggere. Inderøy er en velfungerende kommune, med gode tjenestetilbud og dyktige medarbeidere. Det er ca. 580 ansatte i kommunen fordelt på ca. 430 årsverk.

Enhetsleder/rektor ved Sandvollan skole og barnehage

Inderøy Kommune
Vennalivegen 7
7670 Inderøy
Søknadsfrist: 08. august 2017
Søknaden merkes: 3469096457

Ved Sandvollan skole og barnehage i Inderøy er det ledig stilling som enhetsleder/rektor.

Id.nr. 559/17. Enhetsleder/rektor ved Sandvollan skole og barnehage

Enhetsleder/rektor har hovedansvar for tjenestene skole, SFO og barnehage. Oppvekstsentret er organisert med enhetsleder og rektor i skolen og styrer i barnehagen. Sandvollan skole er en fulldelt 1 – 7 skole med 115 elever og 20 ansatte. Sandvollan barnehage har fire avdelinger med ca. 60 plasser og styrer i 100 % stilling. Det er fortiden ikke tillagt undervisning til stillingen som rektor.

Vårt verdisyn oppsummeres i:
- Kunnskap – en skole der elevene tilegner seg grunnleggende ferdigheter.
- Vennskap – en skole der alle blir godtatt og viser respekt og omtanke for hverandre.
- Glede – en skole preget av de gode opplevelsene i et positivt miljø.

Inderøy kommune har fokus på et helhetlig dannings- og utdanningsløp, og det skal være naturlig sammenheng mellom barnehagen og skolen som læringsarena. Skolen har følgende satsingsområder: Et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel, lek og læring, vurdering for læring og leseopplæring/SOL.

Kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy har fokus på gjennomgående god skoleledelse og god samhandling for barn og unge. Kvalitetsplan for barnehagene i Inderøy sier at barnehagene skal jobbe med pedagogisk dokumentasjon som arbeidsform. Satsingsområder i barnehagen er gjennomgående god ledelse, språk og begrepsutvikling, fysisk aktivitet, kosthold, psykisk helse.

Enhetsleder/rektor rapporterer direkte til rådmannen og inngår i rådmannens ledergruppe. Enhetsleder/rektor har totalansvar for drift og utvikling på området og delansvar for totaliteten i det kommunale tjenestetilbudet. Totalansvaret omfatter tjenestekvalitet, økonomistyring, arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, samhandling med interne og eksterne enheter mv.

Kvalifikasjoner
Opplæringslovens krav om forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ kompetanse, må være oppfylt. Utdanning i ledelse vektlegges.

Videre legges det vekt på følgende:
- ledererfaring
- evne til å motivere og veilede medarbeidere
- erfaring fra utviklingsarbeid i skoleverket
- evne til å lede og fornye skole i henhold til overordnede mål
- evne til å tenke helhetlig rundt barn og unges oppvekstmiljø
- digital kompetanse

Dersom lederutdanning mangler, vil lang ledererfaring kunne kompensere for kravet om formell utdanning.

Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til assisterende rådmann Randi Tessem tlf 905 52 822 og enhetsleder/rektor Thomas Herstad tlf 911 56 566 eller Hege Svendsen hos Fremo Bemanning og Utvelgelse tlf 905 87 920.

Lønn etter avtale.

Fullstendig utlysning på inderoy.kommune.no, fremobemanning.no og finn.no.

Søknad sendes på elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmesider.
Id.nr. Id.nr. 559/17 må oppgis i søknaden.


Forlenget søknadsfrist: 08.08.17
Søk nå
Tips en venn

Ditt navn:
Send til E-post: