Fremo er et vikar- og rekrutteringsbyrå med lang erfaring fra arbeidsmarkedet i Midt-Norge. Vi bistår våre oppdragsgivere i å finne riktig medarbeider, enten det gjelder tidsbegrenset eller fast ansettelse, og på alle nivåer i bedriften. Vi har kontor i Trondheim og på Orkanger og er 12 ansatte i administrasjonen. Fremo Bemanning AS ble etablert i 2005 og hadde i 2017 en omsetning på kr 64 mill. Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn av Trondheim kommune, noe vi med stolthet markedsfører og bruker i vår påvirkning både mot medarbeidere, kunder og leverandører.
Vi motiveres av våre verdier FOLKELIG, ERFAREN og FREMOVERLENT og målet vårt hver eneste dag er at vi SKAPER VINNERFØLELSE.

Økonomicontroller

Direktoratet for mineralforvaltning, FREMO
Leiv Eirikssons vei 39
7040 Trondheim
Søknadsfrist: 30. oktober 2018
Søknaden merkes: 3949060520
Direktoratet for mineralforvaltning søkjer ny medarbeidar

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgåvene i stillinga er varierte og omfattar mellom anna:

  • Oppfølging av budsjett og prognosar for driftsbudsjett og prosjekt
  • Utarbeiding av økonomiske analysar og statistikk
  • Offentlege innkjøp og oppfølging av kontraktar
  • Økonomisk saksbehandling etter minerallova
  • Dagleg oppfølging av rekneskap
  • Følgje opp og utvikle administrative saksbehandlingssystem
  • Andre oppgåver vil bli tillagt stillinga etter behov

Kvalifikasjoner

  • Utdanning som svarar til mastergrad innanfor økonomi – relevant erfaring kan vege opp for utdanningskravet ut over bachelor
  • Erfaring frå oppfølging av budsjett og økonomiske analysar
  • Erfaring med innkjøp og oppfølging av kontraktar (ønskjeleg)
  • Gode Excel-kunnskapar 

Personlige Egenskaper

  • Vi legg vekt på å finne ein person med rette faglege og personlege eigenskapar som kan vere ein positiv bidragsytar i utviklingsprosessen DMF er inne i.
  • Du må ha engasjement for fagområdet og ha god rolleforståing
  • Du må kunne arbeide sjølvstendig, men og ha gode samarbeidsevner
  • Du må vere løysingsorientert og ha god gjennomføringsevne
  • Du må ha gode kommunikasjonsevner, både munnleg og skriftleg (bokmål og nynorsk)

Vi tilbyr

  • Interessante og utfordrande arbeidsoppgåver i eit tverrfagleg og engasjert arbeidsmiljø
  • Fleksibel arbeidstid og gode ytingar i Statens pensjonskasse
  • Fast heiltidsstilling
  • Lønn etter statens lønnsregulativ, stillingskodar: 1434 Rådgivar / 1364 Seniorrådgivar

  Kontaktinformasjon
  Nærare opplysningar om stillinga kan du få ved å ta kontakt med Fremo Bemanning v/Kjell-Inge Fremo på 900 22 300. Du kan og kontakte seksjonsleiar Hilde Lingstad i DMF på 959 79 189.
  Førespurnader om stillinga vil bli behandla konfidensielt, men vi gjer merksam på at søkjarlista er offentleg.
  For å søkje stillinga går du inn på www.fremobemanning.no eller www.finn.no
  Sjå også www.dirmin.no.
  Søknadsfrist: 30. oktober 2018

Søk nå
Tips en venn

Ditt navn:
Send til E-post: