Coop Midt-Norge SA (CMN) er ett av landets største samvirkelag med en omsetning på ca. 6 milliarder kroner. Virksomheten omfatter detaljvarehandel, medlemssparing samt finans- og eiendomsforvaltning. Selskapet eier og forvalter til sammen ca. 250.000 kvm bygningsmasse. CMN er en av Midt-Norges største arbeidsgivere, med ca. 2400 ansatte og eier og driver 127 butikkenheter i Trøndelag, herav Obs! Hypermarked, Obs! Bygg, Coop Byggmix, Coop Mega, Coop Prix, Extra, Coop Marked samt bensinstasjoner og faghandelsbutikker. CMN eies av ca. 200.000 medlemmer og er tilsluttet Coop Norge SA som er fellesorganisasjonen for landets 75 samvirkelag.

 

DRIFTSSJEF BYGGEVARE I COOP MIDT-NORGE

Coop Midt-Norge SA, FREMO
Haakon VIIs gate 9
7041 Trondheim
Søknadsfrist: 31. oktober 2018
Søknaden merkes: 3953735036
Coop Midt-Norge (CMN) har gjennom mange fusjoner de siste 4 årene blitt en tung handelsaktør i Midt-Norge, der byggevare er ett av selskapets viktigste områder. For å ivareta selskapets 7 Obs! Bygg og 4 Coop Byggmix lyses ut stilling som:    DRIFTSSJEF BYGGEVARE I COOP MIDT-NORGE   Den som tilsettes vil ha ansvar for overordnet ledelse og drift av byggvarehusene i CMN. Stillingen rapporterer til Direktør butikkdrift i CMN og inngår i ledergruppen i Sektor butikkdrift.

Arbeidsoppgaver

  • Overordnet ledelse og drift av Byggvarehusene i CMN
  • Budsjett og resultatansvar for eget ansvarsområde.
  • Ansvar for å nå budsjetterte mål innen eget butikkområde – totalt og pr. byggvarehus
  • Ansvar for kostnadsstyring innen eget butikkområde – totalt og pr. butikk
  • Personalansvar for Byggvaresjefene i CMN
  • Ivareta opplærings- og HMS-ansvaret innen eget ansvarsområde
  • Bidra til å sikre godt samarbeid og god kommunikasjon i organisasjonen og vis a vis samarbeidende sektorer
  • Bidra aktivt i ledergruppen 

Kvalifikasjoner

  • Relevant utdanning på høgskolenivå, og min. 5 års bransje- og ledererfaring.
  • Gode lederegenskaper
  • Gode samarbeids/kommunikasjonsegenskaper
  • God IKT-kompetanse
  • Selvstendig, resultat- og utviklingsorientert
  • Evne til å sette kunden først 
  • Den som tilsettes må kunne disponere egen bil i tjenesten.

Vi tilbyr

  • Gode lønns- og arbeidsvilkår. 

   

  Evt. spørsmål om stillingen kan rettes til Direktør Butikkdrift, Jonny Sand, tlf. 455 12 047, HR-direktør Jan A. Knudsen, tlf. 455 12 645, eventuelt Fremo Bemanning v/ Kjell Inge Fremo, tlf. 900 22 300. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt, også overfor oppdragsgiver, om ønskelig. Søknadsfrist: 31. oktober 2018  

Søk nå
Tips en venn

Ditt navn:
Send til E-post: