Fremo er et vikar- og rekrutteringsbyrå med lang erfaring fra arbeidsmarkedet i Midt-Norge. Vi bistår våre oppdragsgivere i å finne riktig medarbeider, enten det gjelder tidsbegrenset eller fast ansettelse, og på alle nivåer i bedriften. Vi har kontor i Trondheim og på Orkanger og er 12 ansatte i administrasjonen. Fremo Bemanning AS ble etablert i 2005 og hadde i 2017 en omsetning på kr 64 mill. Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn av Trondheim kommune, noe vi med stolthet markedsfører og bruker i vår påvirkning både mot medarbeidere, kunder og leverandører.
Vi motiveres av våre verdier FOLKELIG, ERFAREN og FREMOVERLENT og målet vårt hver eneste dag er at vi SKAPER VINNERFØLELSE.

SPONSOR OG MEDLEMSANSVARLIG - COOP MIDT-NORGE

Coop Midt-Norge SA, FREMO
Haakon VIIs gate 9
7041 Trondheim
Søknadsfrist: 31. oktober 2018
Søknaden merkes: 3954082314
For å ivareta arbeidet med sponsoraktiviteter – medlemsarbeid samt kommunikasjon/samfunnskontakt i CMN søkes en  SPONSOR OG MEDLEMSANSVARLIG

Arbeidsoppgaver

  • Oppfølging av vårt samlede sponsorprogram, bl.a. planlegging og gjennomføring av aktiviteter i forbindelse med våre største sponsorater.
  • Ansvar for kommunikasjonsplaner og mediearbeid ift større arrangementer der CMN skal promoteres
  • Følge opp sponsorhenvendelser og delta i avtaleforhandlinger.
  • Planlegge og gjennomføre medlemsaktiviteter, samt være et kontaktpunkt for våre medlemstillitsvalgte.
  • Være en ressurs i kommunikasjonsarbeidet, med sterk vektlegging av det digitale.
  • Budsjettansvar.

Kvalifikasjoner

  • Stor arbeidskapasitet, gjennomføringsevne og en strukturert arbeidsform.
  • Høyere utdanning innen markedsføring/kommunikasjon.
  • Erfaring innen PR, digital markedsføring og/eller arbeid med sponsorater.
  • Inngående forståelse av arbeid med digital kommunikasjon
  • Gode språkkunnskaper og skriftlig fremstillingsevne. Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper

  Stillingen rapporterer til viseadministrerende direktør i Coop Midt-Norge. 

  Den som tilsettes må kunne disponere egen bil i tjenesten. 

Vi tilbyr

 • Gode lønns- og arbeidsvilkår. 


  Evt. spørsmål om stillingen kan rettes til Viseadministrerende direktør i Coop Midt-Norge, Bjørn Vik-Mo, tlf. 480 03 968, HR-direktør Jan A. Knudsen, tlf. 455 12 645, eventuelt Fremo Bemanning v/ Kjell Inge Fremo, tlf. 900 22 300. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt, også overfor oppdragsgiver, om ønskelig. Søknadsfrist: 31. oktober 2018  

Søk nå
Tips en venn

Ditt navn:
Send til E-post: