Osen er den nordligste kommunen på Fosen og ligger i Trøndelag. Her trives og bor ca. 1000 osinger med et rikt kulturliv. Ubegrensa muligheter til friluftsliv på sjø og land. Vårt mål er ikke å være stor, men lykkelig og god! "Kom te Osen." Les mer på www.osen.kommune.no

Sektorleder helse

Osen kommune
Rådhusveien 13
7740 Steinsdalen
Søknadsfrist: 13. desember 2018
Søknaden merkes: 3985190403

Vi søker en trygg, tydelig og synlig leder som er opptatt av nytenking i offentlig sektor og med forvaltningserfaring.

Som sektorleder vil du ha fokus på ledelse, økonomistyring, samhandling på tvers og med det politiske nivået. I en liten kommune må vi alle jobbe smartere, mer kostnadseffektivt og dra lasset sammen gjennom god toppledelse. Vår nye sektorleder skal være en motiverende og serviceorientert leder, med stor arbeidskapasitet. Dine sentrale arbeidsoppgaver blir:

 • Administrativt ansvar og personalansvar for kommunehelsetjenesten
 • Overordnet administrativt ansvar for pleie- og omsorgstjenestene, som har egen enhetsleder
 • Flyktningetjenesten
 • Folkehelsearbeid
 • Utleie kommunale boliger/boligkontor
 • Kommunens kontaktperson for ulike interkommunale tjenester, blant annet legevakt, NAV og barnevern

Arbeidsoppgaver

  • Sette i verk politiske vedtak
  • Overordnede planprosesser som sikrer helhetlig, og strategisk utvikling av kommunen
  • Budsjettstyring, økonomisk oversikt, rapportering og planlegging
  • Velferdsteknologi og digitalisering, med særlig fokus på innføring av helseplattformen
  • Informasjon og kommunikasjon i sektoren
  • Pådriver for samordning og samhandling på tvers
  • Interkommunale arenaer for samarbeid, samarbeid med frivillige, pårørende, brukere og aktuelle organisasjoner

Kvalifikasjoner

  • Høyere relevant utdanning (høyskole/universitet, diplom/bachelorgrad/hovedfag eller tilsvarende), innen administrasjon og ledelse, medisin/helse/sosialfag eller annet, og ledererfaring
  • Kjennskap til de fagområdene du skal lede med særlig vekt på digitalisering
  • Kjennskap til kommunesektoren
  • Erfaring fra samarbeid med ansattes fagorganisasjoner

Personlige Egenskaper

  • Har gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner med evne til å bygge relasjoner gjennom involvering og medvirkning
  • En tillitsvekkende sparringspartner
  • Erfaring i å utvikle og lede i komplekse organisasjoner
  • Har relevant kommunal erfaring og /eller god kjennskap til det aktuelle fagområdet
  • Erfaring og gode resultater fra personalledelse og budsjettarbeid/-styring
  • God rolleforståelse

Vi tilbyr

  • Vi kan tilby en utfordrende stilling i en utviklingsorientert kommune
  • Spennende og utfordrende arbeid med kompetente kollegaer/samarbeidspartnere
  • Muligheter for samarbeid og tverrfaglighet
  • Gode offentlige pensjonsvilkår

   

  Søknadsfrist: 13.12.2018

  For spørsmål om stillingen, ta kontakt med rådmann Roar Leirset, tlf. 41446449 eller Hege Svendsen hos FREMO Bemanning og Utvelgelse, tlf. 90587920.

  Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt, også overfor oppdragsgiver, om ønskelig, i innledende fase.

Søk nå
Tips en venn

Ditt navn:
Send til E-post: