Referanser er viktig

Her er noen av våre referansekunder og ansatte kandidater. Disse vil kunne gi et godt bilde av hvordan vi rekrutterer, dekker vikarbehov, hvordan våre rutiner fungerer, samt hvordan vi er som leverandør, samarbeidspartner og rådgiver. Ta kontakt for flere referanser.