Informasjon koronavirus

Fremo har en beredskapsgruppe som har daglige møter for å vurdere utvikling og iverksette tiltak for å ivareta våre kunder, medarbeidere og selskapet.

Vi har oppdatert våre retningslinjer basert på helsemyndighetenes råd.

  • Alle medarbeidere som er eller som skal i oppdrag hos kunde, må bekrefte at de følger retningslinjer og holder seg oppdatert på strakstiltak/gjeldende situasjon vedr. Koronaviruset.

Situasjonen kan endre seg, så det anbefales å holde seg oppdatert. Du finner informasjon her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/koronavirus/id2692388/

Ønsker du å prate med en kontakt i Fremo bes du kontakte din kundekontakt eller din rekruttering/bemanningsrådgiver.

Kontaktinformasjon Fremo finner du på https://fremobemanning.no/

Nytt avdelingskontor i Tromsø 2020!

For et år i FREMO! Vi har aldri før rekruttert så mange mennesker. Vi har i tillegg vunnet store kontrakter, som gjør at vi kan vokse videre, og har derfor ansatt flere dyktige rådgivere i Trondheim.

Siden oppstarten i 2005 har vi hatt vekst, og i 2019 slo vi alle våre rekorder. Vi etablerer avdelingskontor i Tromsø og ser frem til å bli kjent med Nordens Paris.

2020 blir et år med nyetableringer, vekst, faglig fokus, bærekraft og masse arbeidsglede.