Bemanning

Vi har døgnåpent og kan skaffe vikar på svært kort varsel, slik at dere kan gjennomføre arbeidshverdagen som planlagt.

FREMO bistår oppdragsgivere med å skaffe midlertidig arbeidskraft, alt fra enkeltoppdrag ved for eksempel sykdom og permisjoner til ferievikarer, sesongarbeidere, prosjekter o.l.

Våre oppdragsgivere kan bekrefte at vi gir mye av oss selv og gjør det vi kan for å levere kvalitet innenfor korte frister og med en samarbeidsform som gjør krevende hverdager effektive, men også positive. Vi har arbeidsgiveransvar for ca. 900 vikarer hvert år, innenfor de fleste bransjer og stillingskategorier. Vi har mange oppdragsgivere med stort behov for vikarer på kort varsel og er vant til å levere på korte tidsfrister. Våre referanser kan bekrefte at tilgjengelighet er en suksessfaktor i samarbeidet og kan beskrives som «24/7».

Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn og vektlegger helse, miljø og sikkerhet høyt. Vårt kvalitetssikringssystem er basert på innholdet i miljøsertifiseringen (HMS-planer, internkontroll, miljø, avvikshåndtering), de etiske retningslinjene, aktuelt lovverk og faglige retningslinjer iht. sertifiseringen som rekrutterer DNV. Som NHO-medlem er vi i en prosess med å gjennomføre sertifiseringen Revidert Arbeidsgiver (RA), en sertifisering som dokumenterer kvaliteten på våre leveranser og rutinebeskrivelser av oppfølgingen av våre vikarer.

Vi følger NHO’s Alminnelige kontraktsbestemmelser om innleie av arbeidskraft.

Vi benytter et driftssystem som er et komplett forretningssystem fra kunde- og kandidatoppfølging til rekruttering, timeregistrering, faktura og lønn.

Vår visjon og våre verdier er våre leveregler i hverdagen. Vi ønsker å bli opplevd som en erfaren, fremoverlent og folkelig samarbeidspartner som skaper vinnerfølelse.