Frokostmøte “Det er nå det gjelder”

Informasjon koronavirus

Fremo har en beredskapsgruppe som har daglige møter for å vurdere utvikling og iverksette tiltak for å ivareta våre kunder, medarbeidere og selskapet.

Vi har oppdatert våre retningslinjer basert på helsemyndighetenes råd.

  • Alle medarbeidere som er eller som skal i oppdrag hos kunde, må bekrefte at de følger retningslinjer og holder seg oppdatert på strakstiltak/gjeldende situasjon vedr. Koronaviruset.

Situasjonen kan endre seg, så det anbefales å holde seg oppdatert. Du finner informasjon her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/koronavirus/id2692388/

Ønsker du å prate med en kontakt i Fremo bes du kontakte din kundekontakt eller din rekruttering/bemanningsrådgiver.

Kontaktinformasjon Fremo finner du på https://fremobemanning.no/

Nytt avdelingskontor i Tromsø 2020!

For et år i FREMO! Vi har aldri før rekruttert så mange mennesker. Vi har i tillegg vunnet store kontrakter, som gjør at vi kan vokse videre, og har derfor ansatt flere dyktige rådgivere i Trondheim.

Siden oppstarten i 2005 har vi hatt vekst, og i 2019 slo vi alle våre rekorder. Vi etablerer avdelingskontor i Tromsø og ser frem til å bli kjent med Nordens Paris.

2020 blir et år med nyetableringer, vekst, faglig fokus, bærekraft og masse arbeidsglede.

Derfor velger Rigmor dette byrået når hun skal rekruttere nye ansatte

Rigmor Frost, daglig leder ved Frost Eiendom, innså for flere år siden at tiden ikke strakk til da hun skulle finne nye ansatte. Hun fikk hjelp av FREMO, og i dag har de rekruttert nesten halvparten av hennes ansatte.

Frost Eiendom er Trondheims største private boligutleier. Familieselskapet fyller hele 75 år i år, og har 1300 boliger og 12000 kvadratmeter med næringslokaler til utleie.

I sjefsstolen sitter Rigmor Frost. Hun har hatt stillingen som daglig leder i 16 år, og har vært gjennom en haug med ansettelsesprosesser på den tiden.

Tidligere har hun gjort dette på egenhånd, men etter hvert innså Rigmor at hun trengte hjelp.

– Jeg kjørte en ansettelsesprosess selv med mange søkere. Jobbhverdagen er travel og fokuset var et annet sted. Jeg innså at jeg ikke hadde tid til dette, og at jeg trengte hjelp til å komme gjennom søkermassen og få struktur på prosessen, sier Frost.

Les mer…

Slik finner du riktig person når du skal rekruttere

Som leder er det å rekruttere noe av det viktigste man gjør. Men hvordan kan man sikre at den man ansetter er riktig person til din bedrift?

Nøkkelen er å jobbe metodisk gjennom rekrutteringsprosessen for å kartlegge kompetanse, erfaring og personlige egenskaper. Mange bedrifter ønsker selv å ta hånd om rekruttering og ansettelse. Stadig flere velger å få hjelp av eksterne samarbeidspartnere, og det er ikke uten grunn.

– Den fordelen man får ved å samarbeide med noen som har rekruttering som fag, kan utgjøre store forskjeller. Noen bedrifter har en stor og kompetent HR-avdeling som tar seg av rekruttering, men vi ser stadig oftere at tiden ikke strekker til, og at det er mange fordeler med å la noen utenfra hjelpe til med prosessen, forteller Hege Svendsen, daglig leder i FREMO.

Les mer…