Fremo bemanner private barnehager

 

 

 

 

 

Vi har døgnåpent og kan skaffe vikar på svært kort varsel, slik at dere kan gjennomføre arbeidshverdagen som planlagt.

Trenger du vikar til din barnehage? Vi har både barnehagelærere og barnehageassistenter som jobber på tilkalling. Alle våre kandidater har godkjent politiattest.

FREMO bistår oppdragsgivere med å skaffe midlertidig arbeidskraft, alt fra enkeltoppdrag ved for eksempel sykdom og permisjoner til ferievikarer.

Våre oppdragsgivere kan bekrefte at vi gir mye av oss selv og gjør det vi kan for å levere kvalitet innenfor korte frister og med en samarbeidsform som gjør krevende hverdager effektive, men også positive. Vi har mange oppdragsgivere med stort behov for vikarer på kort varsel og er vant til å levere på korte tidsfrister. Vi har arbeidsgiveransvar for ca. 900 vikarer hvert år.

Våre referanser kan bekrefte at tilgjengelighet er en suksessfaktor i samarbeidet og kan beskrives som «24/7».

Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn og vektlegger helse, miljø og sikkerhet høyt. Vårt kvalitetssikringssystem er basert på innholdet i miljøsertifiseringen (HMS-planer, internkontroll, miljø, avvikshåndtering), de etiske retningslinjene, aktuelt lovverk og faglige retningslinjer iht. sertifiseringen som rekrutterer DNV. Som NHO-medlem er vi i en prosess med å gjennomføre sertifiseringen Revidert Arbeidsgiver (RA), en sertifisering som dokumenterer kvaliteten på våre leveranser og rutinebeskrivelser av oppfølgingen av våre vikarer.

Vi følger NHO’s Alminnelige kontraktsbestemmelser om innleie av arbeidskraft.

Vi benytter et driftssystem som er et komplett forretningssystem fra kunde- og kandidatoppfølging til rekruttering, timeregistrering, faktura og lønn.

Ønsker du å jobbe innenfor barnehager? Registrer CV og søknad her:
Assistenter og barnehagelærere til private barnehager 

Vi kaller inn kandidater til intervju fortløpende.

Vår visjon og våre verdier er våre leveregler i hverdagen. Vi ønsker å bli opplevd som en erfarenfremoverlent og folkelig samarbeidspartner som skaper vinnerfølelse.

Haakon Fremo

Mobil – 995 63 553

haakon@fremobemanning.no

Tags: