Informasjon koronavirus

Fremo har en beredskapsgruppe som har daglige møter for å vurdere utvikling og iverksette tiltak for å ivareta våre kunder, medarbeidere og selskapet.

Vi har oppdatert våre retningslinjer basert på helsemyndighetenes råd.

  • Alle medarbeidere som er eller som skal i oppdrag hos kunde, må bekrefte at de følger retningslinjer og holder seg oppdatert på strakstiltak/gjeldende situasjon vedr. Koronaviruset.

Situasjonen kan endre seg, så det anbefales å holde seg oppdatert. Du finner informasjon her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/koronavirus/id2692388/

Ønsker du å prate med en kontakt i Fremo bes du kontakte din kundekontakt eller din rekruttering/bemanningsrådgiver.

Kontaktinformasjon Fremo finner du på https://fremobemanning.no/

Tags: