Fremo er et vikar- og rekrutteringsbyrå med lang erfaring fra arbeidsmarkedet i Midt-Norge. Vi bistår våre oppdragsgivere i å finne riktig medarbeider, enten det gjelder tidsbegrenset eller fast ansettelse, og på alle nivåer i bedriften. Vi har kontor i Trondheim og på Orkanger og er 12 ansatte i administrasjonen. Fremo Bemanning AS ble etablert i 2005 og hadde i 2018 en omsetning på kr 71 mill. Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn av Trondheim kommune, noe vi med stolthet markedsfører og bruker i vår påvirkning både mot medarbeidere, kunder og leverandører. 
Vi motiveres av våre verdier FOLKELIG, ERFAREN og FREMOVERLENT og målet vårt hver eneste dag er at vi SKAPER VINNERFØLELSE.

Prosjektøkonom

Solid aktør på Ørlandet

7130 Trondheim
Søknadsfrist: 28. april 2019
Søknaden merkes: 4053791428

 

På vegne av kunde søker vi en prosjektøkonom på Ørlandet.

 

Rollens formål: Bidra aktivt til å sikre og ivaretar kundens interesse og prosjektets mål i henhold til inngått kontrakt og til at kunden når sine strategiske mål gjennom å sikre best mulig kvalitet på økonomioppfølgingen og på økonomistyringen i prosjektene (inklusive usikkerhetsvurderinger/-analyser og prognoser).

Arbeidsoppgaver

  • Bidra til å utvikle, implementere og vedlikeholde systemer for økonomi-, budsjett- og kostnadskontroll av prosjekter.
  • Ajourholde prosjektøkonomisystemet/ Økonomiske oversikter med forpliktelser og prognoser iht. prosjektets bestillinger og kontraktsoppfølgingsskjema.
  • Gi faglig bistand og være rådgiver til kostnadsoppfølging, månedsrapportering og kontrahering.

   

  Team, samarbeid og kommunikasjon

  • Bidra til god og profesjonell relasjon mellom kunden og andre aktører i prosjektet
  • Aktivt dele kunnskap og kompetanse og bidra til at andre utvikler seg mestrer oppgavene 

   

   

  Kompetanseutvikling

  • Være bidragsyter til forbedring av kunden sitt kvalitetssystem for prosjektgjennomføring.
   Bidra i utvikling og intern kunnskapsdeling med kollegaer

   

  Verktøy: MS Office, 360, ISY, prosjekthotell, Agresso og mer).

   

Kvalifikasjoner

  • Bachelor/Master i økonomi
  • Erfaring som prosjektøkonom fortrinnsvis fra byggebransjen
  • Erfaring med eller kjennskap til usikkerhetsvurderinger og usikkerhetsanalyser
  • Erfaring med eller kjennskap til planlegging og planleggingsverktøy 

   

Personlige Egenskaper

  • Fremoverlent, serviceinnstilt og finner gode løsninger
  • Kommuniserer godt muntlig og skriftlig
  • Jobber målrettet, planmessig, strukturert og er en selvstendig pådriver i prosjektene

   

  Spørsmål om stillingen kan rettes til Harald Torgersen hos FREMO rekruttering på tlf. 905 06 200.

Søk nå
Tips en venn

Ditt navn:
Send til E-post: