Inderøy kommune er en kommune med ca. 6800 innbyggere og ligger sentralt i Innherred med Steinkjer og Verdal som nærmeste byer. Kommunen har et stort fokus på vekst og utvikling. Kommunen har et utstrakt interkommunalt samarbeid blant annet med nabokommunene Steinkjer, Snåsa og Verran i Inn – Trøndelagssamarbeidet.

Enhetsleder plan, landbruk og miljø

Inderøy Kommune
Vennaliveien 7
7670 Inderøy
Søknadsfrist: 30. april 2019
Søknaden merkes: 4058731649

 

Innenfor enheten plan, landbruk og miljø er det ledig 100 % stilling som enhetsleder fra 01.08.2019.

 

Enheten består for tiden av 7 årsverk, noe som medfører at innenfor stillingen må det påregnes saksbehandling innenfor fagfeltene.

Enheten for plan, landbruk og miljø jobber tett på kommunens innbyggere, politikerne og den øvrige delen av kommunens administrasjon. Viktige forvaltningsoppgaver er kommuneplan/arealplaner og byggesaker etter plan og bygningsloven, kart/ geodata/ oppmåling, landbruksforvaltning samt ansvar for kommunens miljøoppgaver. 

 

Om stillingen

 • Faglig lederansvar innenfor plan, byggesak, oppmåling, landbruk og miljø.
 • Saksbehandling med hovedvekt på kommuneplan og arealplanlegging.
 • Planansvar og beredskapskoordinator for kommunens beredskapsarbeid.
 • Personal- og økonomiansvar innenfor enheten.
 • Stillingen kan tillegges andre oppgaver innenfor enheten etter behov. 

 

Om deg

 • Planfaglig utdanning fra universitet/ høyskole, gjerne på masternivå.
 • Kjennskap/erfaring fra offentlig forvaltning innenfor plan- og bygningslov.
 • Gjerne kompetanse innenfor landbruk og miljø.
 • Gjerne ledererfaring med personal/ økonomiansvar.
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team.
 • God skriftlig og muntlig framstilling.
 • God rolleforståelse i samspillet mellom administrasjon, politikk og fag.
 • Ryddig og strukturert.
 • Gode samarbeidsevner og godt humør.
 • Personlig egnethet blir tillagt særlig vekt.

 

Vi kan tilby

 • Godt arbeidsmiljø i et bredt fagmiljø.
 • Lønn i henhold til gjeldende avtaleverk avhengig av kvalifikasjoner og praksis. 

 

Inderøy kommune er inne i en større omorganiseringsprosess. Organisatorisk plassering av stillingen og utforming av stillingens innhold kan dermed endres.  

 

Ytterligere spørsmål om stillingen kan rettes til enhetsleder eiendom og kommunalteknikk Erlend Rotmo Slapgård, tlf.  984 62 474, epost: Erlend.Rotmo.Slapgard@inderoy.kommune.no, rådmann Peter Ardon tlf. 473 81 707 epost: peter.ardon@inderoy.kommune.no eller Hege Svendsen, Fremo Rekruttering, tlf. 905 87 920, hege@fremobemanning.no.

Alle henvendelser til FREMO vil bli behandlet konfidensielt, også overfor oppdragsgiver i innledende runde om ønskelig.

 

Søknadsfrist 30. april.

Søk på stillingen via http://fremobemanning.no/ledige-stillinger/ eller finn.no

Søk nå
Tips en venn

Ditt navn:
Send til E-post: