Coop Midt-Norge SA (CMN) er ett av landets største samvirkelag med en omsetning på over 6,2 milliarder kroner. Virksomheten omfatter detaljvarehandel, medlemssparing samt finans- og eiendomsforvaltning. Selskapet eier og forvalter til sammen ca. 250.000 kvm bygningsmasse. CMN er en av Midt-Norges største arbeidsgivere, med ca. 2200 ansatte og eier og driver 126 butikkenheter i Trøndelag, herav Obs! Hypermarked, Obs! Bygg, Coop Byggmix, Coop Mega, Coop Prix, Extra, Coop Marked samt bensinstasjoner og faghandelsbutikker. CMN eies av ca 203.000 medlemmer og er tilsluttet Coop Norge SA som er fellesorganisasjonen for landets ca. 70 samvirkelag.

CONTROLLER

Coop Midt-Norge SA
Haakon VIIs gate 9
7041 Trondheim
Søknadsfrist: 29. april 2019
Søknaden merkes: 4063036721

 

Coop Midt-Norge SA (CMN) har opplevd en betydelig vekst de senere år og søker:

CONTROLLER. 

Controller har det operative ansvaret for at automatiske transaksjoner fra butikkdatasystem og andre eksterne kilder blir korrekt overført til M3 regnskap.

Controller utøver proaktiv controlling overfor forretningsvirksomheten, analyser bruttofortjeneste og varelager, yter controllerstøtte ved varetellinger i butikk og bidrar aktivt i budsjettering og rapportering.

 

Arbeidet består blant annet av:

 • Fagansvarlig for M3 Økonomi - systemoppsett for internkonteringer for transaksjoner inn i regnskap 
 • Overvåke og følge opp automatiske transaksjoner fra butikkdatasystem og andre kilder til regnskap
 • Månedlig kontroll av bruttofortjeneste og varelager med oppfølging og rapportering av unormale avvik
 • Utøve proaktiv controlling overfor forretningsvirksomheten gjennom tett samarbeid med de ulike sektorer
 • Følge opp interne kontrollrutiner for kontanthåndtering i butikk gjennom uanmeldte kontrollbesøk i butikk
 • Oppgaver ved månedsavslutning av driftsregnskap, herunder kontroll av utvalgte balanse- og resultatkonti
 • Støtte butikkdrift ved varetelling i butikk, herunder ansvar for skriftlige retningslinjer samt svinnberegning
 • Bistå i økonomisektor og sektor butikkdrift i oppgaver ved årlig budsjettering 
 • Videreutvikle våre prosesser og systemstøtte for løpende regnskapsføring og analyse/controlling
 • Bistå regnskapssjef, controllere, fakturaleder og andre innen økonomisektor ved behov
 • Bidra aktivt til at økonomisektor når sine fastsatte mål

 

Til å ivareta ansvaret som Controller i Coop Midt-Norge SA søker vi en person som har:

 • Relevant høyere økonomisk utdannelse på minimum bachelor-nivå
 • Erfaring fra økonomistyring/controlling i større virksomhet
 • God økonomisk innsikt og evnen til å tilegne seg bred kunnskap om forretningsprosesser  
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper som bidrar til godt internt samspill 
 • Har stor arbeidskapasitet, er strukturert og ryddig
 • Motiveres av å bygge kunnskap og forståelse gjennom høyt arbeidspress og «learning by doing»
 • Har erfaring i bruk av ERP-systemer og Excel som arbeidsverktøy

 

Coop Midt-Norge tilbyr:

Spennende og utfordrende stilling i et miljø med mye erfaring, gode muligheter til personlig og faglig utvikling.

Ordnede arbeids– og
lønnsforhold, resultatbonusordning, pensjonsforsikring og andre
forsikringsordninger.

 

Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med:

Økonomidirektør Rune Brovoll, tlf. 455 14 581,  eller HR-direktør Jan Aksel Knudsen, tlf. 455 12 645, eventuelt til Kjell Inge Fremo v/Fremo Bemanning og Utvelgelse; mobil 900 22 300.

 

Søk på stillingen via:

finn.no eller fremobemanning.no innen 29. april 2019.

Alle henvendelser til Fremo Bemanning og Utvelgelse vil bli behandlet konfidensielt, også overfor oppdragsgiver om ønskelig. 

Søk nå
Tips en venn

Ditt navn:
Send til E-post: