Coop Midt-Norge SA (CMN) er ett av landets største samvirkelag med en omsetning på ca. 6,2 milliarder kroner. Virksomheten omfatter detaljvarehandel, medlemssparing samt finans- og eiendomsforvaltning. Selskapet eier og forvalter i underkant av 300.000 kvm bygningsmasse. CMN er en av Midt-Norges største arbeidsgivere, med ca. 2200 ansatte og eier og driver 130 butikkenheter i Trøndelag, herav Obs! Hypermarked, Obs! Bygg, Coop Byggmix, Coop Mega, Coop Prix, Extra, Coop Marked samt bensinstasjoner og faghandelsbutikker. CMN eies av ca. 206. 000 medlemmer og er tilsluttet Coop Norge SA som er fellesorganisasjonen for landets i underkant ca. 70 samvirkelag.

SENTER- OG UTLEIEANSVARLIG

Coop Midt-Norge SA
Haakon VIIs gate 9
7041 Trondheim
Søknadsfrist: 19. juni 2019
Søknaden merkes: 4094611718

 

CMN eiendomsportefølje har de senere årene vokst betydelig.

Vi skal i fremtiden håndtere store og små prosjekter, sette ny standard på drift- og vedlikehold samt ivareta alle våre leietakere på en god måte.

Vi har en stor senterportefølje, disse skal utvikles og ivaretas.

Eiendomssektoren i CMN ekspanderer og vi har derfor besluttet å styrke sektoren med følgende nyopprettede stilling: SENTER- OG UTLEIEANSVARLIG

 

Stillingen rapporterer til Eiendomsdirektør og inngår i sektorens ledergruppe.

 

Hovedarbeidsoppgaver er:  

  • Ansvarlig for oppfølging, utvikling og utleie av CMN’s kjøpesenter
  • Optimalisere alle leieareal for å maksimere potensialet
  • Ansvarlig for forhandlinger av alle innleie- og utleieavtaler
  • Aktivt delta i prosjekter med senterinteresse
  • Personal- og lederansvar for utleieforvalter og senterledere
  • Utarbeide budsjetter

 

Vi søker en strukturert person med høyere relevant utdanning fra eiendomsutvikling/forvaltning.

Relevant erfaring kan kompensere for manglende krav til utdanning.

Juridisk kompetanse og erfaring fra kontraktsforhandlinger er ønskelig.

Vi ønsker en person som har: Gode lederegenskaper, gode samarbeids/kommunikasjonsegenskaper, god digital kompetanse, er selvstendig, resultat- og utviklingsorientert samt evner å sette kunden først.

 

Den som tilsettes må kunne disponere egen bil i tjenesten. Gode lønns- og arbeidsvilkår.

Evt. spørsmål om stillingen kan rettes til Eiendomsdirektør Therese B. Karlsen, tlf. 995 99 755, eller HR-direktør Jan A. Knudsen, tlf. 455 12 645, eventuelt Fremo Bemanning v/ Kjell Inge Fremo, tlf. 900 22 300.

 

 

Søk på stillingen via: finn.no eller fremobemanning.no innen 19. juni 2019.

Alle henvendelser til Fremo Bemanning og Utvelgelse vil bli behandlet konfidensielt, også overfor oppdragsgiver om ønskelig. 

Søk nå
Tips en venn

Ditt navn:
Send til E-post: