Der lakselvenes dronning Namsen forenes med sideelva Sanddøla ligger Grong kommune med rundt 2400 innbyggere. Midt i Norge og i hjertet av Namdalen er Grong et trafikalt knutepunkt med både E6 og jernbane, samt daglige bussforbindelser både vest og østover. Nærmeste flyplass ligger i Namsos bare 40 minutter unna. Grong er et regionsenter for Indre Namdal og i sentrum er det en rekke handels- og servicetilbud, videregående skole og folkehøgskole. Grong kommune har et utstrakt samarbeid med nabokommuner der Grong er vertskommune innfor flere tjenesteområder som barnevern og PPT. I kommunen er det nylig åpnet et moderne kulturhus som har gitt et stort oppsving innenfor kulturaktiviteter som sokner til kulturhuset. Kulturhuset har også blitt et viktig tilbud for barne- og ungdomsskolen som er samlokalisert. Kommunen har egen idrettshall og godt utbygd skianlegg både for langrenn, skiskyting og alpint. 

RÅDMANN

Grong kommune
Granvegen 1
7870 Grong
Søknadsfrist: 20. august 2019
Søknaden merkes: 4099646911

 

Vi søker en inkluderende og utviklingsorientert rådmann som ser muligheter og som evner å samhandle for å videreutvikle samfunns- og næringslivet i kommunen. 

Dagens rådmann har valgt å gå over i pensjonistenes rekker etter 31 år i rådmannsstolen og vi søker hans etterfølger.

 

Om stillingen:

 • Være en aktiv aktør i samfunns- og næringsutvikling
 • Bidra til god dialog og godt samarbeid mellom politikere, administrasjon, tillitsvalgte og innbyggere
 • Lede og videreføre en organisasjon i positiv utvikling
 • Bidra til omdømmebygging og gode relasjoner, herunder også et nært samarbeid med nabokommunene
 • God økonomistyring og tett resultatoppfølging

 

Om deg:

 • Utviklingsorientert, setter mål og evner å gjennomføre disse gjennom å inspirere, delegere og motivere sine medarbeidere
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, lagspiller og en relasjonsbygger
 • Behersker dialog og samspill mellom politikk, administrasjon og tillitsvalgte
 • God prosesskompetanse
 • Relevant høyere utdanning i kombinasjon med bred og allsidig ledererfaring
 • Erfaring og kompetanse innen økonomistyring
 • Forståelse for å anvende teknologi som redskap for å øke kvalitet på tjenester og service

 

Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper ved tilsetting.

 

Søknadsfrist 20. august.

Søk på stillingen via http://fremobemanning.no/ledige-stillinger/ eller finn.no.

 

For ytterligere spørsmål om stillingen, ta kontakt med Hege Svendsen daglig leder hos FREMO Rekruttering, tlf. 905 87920/e-post: hege@fremobemanning.no eller ordfører Skjalg Åkerøy, tlf. 91873155/e-post: skjalg.akeroy@grong.kommune.no. 

 

Alle henvendelser til FREMO vil bli behandlet konfidensielt, også overfor oppdragsgiver i innledende runde om ønskelig.

Søk nå
Tips en venn

Ditt navn:
Send til E-post: