Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard, og er statens sentrale fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressursene i Norge. Vi vokser og er inne i en stor endringsprosess hvor både ansvarsområder og arbeidsoppgaver er under utvikling.

Direktoratet for mineralforvaltning søker to veiledere med bergfaglig kompetanse

Direktoratet for mineralforvaltning
Leiv Eirikssons vei 39
7040 Trondheim
Søknadsfrist: 15. august 2019
Søknaden merkes: 4105908511

 

Direktoratet for mineralforvaltning utøver et viktig samfunnsansvar, og søker etter to veiledere med bergfaglig utdanning og erfaring fra bransjen. Stillingene innebærer i første omgang en veilederrolle for å bistå tiltakshavere både med å innrette sine prosjekter på en bergfaglig forsvarlig måte og med å sette opp driftsplaner og konsesjonssøknader i samsvar med DMFs krav. På sikt, når dette behovet er mindre, vil oppgavene også kunne omfatte alminnelig saksbehandling etter mineralloven, oppfølging av bedrifter i mineralnæringen samt gjennomføring av tilsyn. Informasjonsvirksomhet og utvikling av retningslinjer innenfor mineralrettens område er andre viktige oppgaver som kan være relevante for stillingene. 

 

Kvalifikasjonskrav

 • Bergteknisk utdanning (sivilingeniør/master i bergteknikk, mineralproduksjon eller lignende)
 • Erfaring fra bransjen med blant annet utarbeidelse av driftsplaner og konsesjonssøknader
 • Erfaring fra offentlig forvaltning vil være en fordel

 

Personlige egenskaper

Vi legger vekt på å finne personer med de rette faglige og personlige egenskaper som kan være en positiv bidragsyter i utviklingsprosessen som DMF er inne i.

 • Du må ha engasjement for fagområdet og god rolleforståelse
 • Du må kunne arbeide selvstendig, og samtidig ha gode samarbeidsevner
 • Du må være løsningsorientert og ha god gjennomføringsevne
 • Du må ha gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig (bokmål og nynorsk)  

 

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og engasjert arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstidsordning og gode ytelser i Statens pensjonskasse som omfatter pensjon, forsikring og muligheter for boliglån
 • Faste heltidsstillinger
 • Lønn etter statens lønnsregulativ, stillingskoder: 1087 overingeniør/1181 senioringeniør

 

Som ansatt i DMF får du mulighet til å bidra til utvikling av fremtidens mineralforvaltning i Norge.

 

Vi holder til i trivelige lokaler på Lade i Trondheim, men hele Norge er vårt ansvarsområde. Noe reisevirksomhet må derfor påregnes.

 

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysning om stillingen kan du få ved henvendelse til FREMO Bemanning v/Kjell-Inge Fremo på 900 22 300.

 

Henvendelser til FREMO vil bli behandlet konfidensielt, men vi gjør oppmerksom på at søkerlisten er offentlig.

 

Søknadsfrist: 15.august 2019

 

Søk nå
Tips en venn

Ditt navn:
Send til E-post: