Coop Midt-Norge SA (CMN) er ett av landets største samvirkelag med en omsetning på over 6 milliarder kroner. Virksomheten omfatter detaljvarehandel, medlemssparing samt finans- og eiendomsforvaltning. Selskapet eier og forvalter til sammen ca. 290.000 kvm bygningsmasse. CMN er en av Midt-Norges største arbeidsgivere, med ca. 2200 ansatte og eier og driver 127 butikkenheter i Trøndelag, herav Obs! Hypermarked, Obs! Bygg, Coop Byggmix, Coop Mega, Coop Prix, Extra, Coop Marked samt bensinstasjoner og faghandelsbutikker. CMN eies av ca. 210.000 medlemmer og er tilsluttet Coop Norge SA som er fellesorganisasjonen for landets ca. 70 samvirkelag.

Teamleder regnskap

Coop Midt-Norge SA 
Haakon VII gt. 9
7041 Trondheim
Søknadsfrist: 18. september 2019
Søknaden merkes: 4127832428

 

Arbeidet består blant annet av:

  • Operativt ansvar for leverandørfakturaer
  • Bilagregistrering, avstemminger og regnskapsavslutning
  • Videreutvikle prosesser som sikrer god internkontroll og effektivitet
  • Leder- og personalansvar 

 

Til å ivareta ansvaret som teamleder i Coop Midt-Norge SA søker vi en person som:

  • Høyere utdanning innen økonomi/regnskap
  • Har god systemforståelse, samt interesse for å ta i bruk ny teknologi
  • Er analytisk og har evnen til å tilegne seg bred kunnskap om forretningsprosesser
  • Er proaktiv og tydelig i sin arbeidshverdag
  • Har utpregede samarbeids- og lederegenskaper som bidrar til god kommunikasjon og samspill i sektoren
  • Har stor arbeidskapasitet, er strukturert og ryddig

 

Coop Midt-Norge tilbyr: Spennende og utfordrende stilling i et miljø med mye erfaring, gode muligheter til personlig og faglig utvikling. Ordnede arbeids – og lønnsforhold, resultatbonusordning, pensjonsforsikring og andre forsikringsordninger. Stillingen rapporterer til regnskapssjef.   Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med: Regnskapssjef Simon Karlsen, tlf. 930 51 970,  eller Kjell Inge Fremo v/Fremo Bemanning og Utvelgelse; mobil 900 22 300.   Søk på stillingen via: finn.no eller fremobemanning.no innen 18. september 2019. Alle henvendelser til Fremo Bemanning og Utvelgelse vil bli behandlet konfidensielt, også overfor oppdragsgiver om ønskelig.                                                                                               

Søk nå
Tips en venn

Ditt navn:
Send til E-post: