Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard, og er statens sentrale fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressursene i Norge. Vi har vært gjennom en stor omstilling og vekst, og har i dag et tverrfaglig kompetansemiljø med nær 60 ansatte. 

Seniorrådgiver / rådgiver innen jus

Direktoratet for mineralforvaltning
Leiv Eirikssons vei 39
7040 Trondheim
Søknadsfrist: 14. april 2020
Søknaden merkes: 4209729710

 

Vi fortsetter utviklingen og søker nye medarbeidere! 

 

Direktoratet for mineralforvaltning har et viktig samfunnsansvar, og søker deg som vil jobbe med bærekraftig forvaltning og utnyttelse av Norges mineralressurser.

 

Implementeringen av mineralloven pågår fortsatt og loven er for tiden under revisjon. Vi har et bredt ansvarsområde med grensesnitt mot mange andre myndigheter og en stor kontaktflate mot bransjen. Vårt forvaltningsansvar er under utvikling og arbeidsoppgaver som omfattes av stillingen er varierte.

 

Oppgavene omfatter blant annet konsesjonsbehandling og annen saksbehandling etter mineralloven, oppfølging av bedrifter i mineralnæringen samt gjennomføring av tilsyn. Informasjonsvirksomhet og utvikling av retningslinjer og regelverk innenfor mineralrettens område er andre viktige oppgaver. 

 

Vi søker personer med juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap som har erfaring som jurist, fortrinnsvis fra offentlig forvaltning og/eller prosjektarbeid. Vi legger vekt på å ansette personer med erfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper som kan bidra positivt til videre utvikling av DMF.

 

Du må

  • ha engasjement for fagområdet og ha god rolleforståelse
  • kunne arbeide selvstendig, og samtidig ha gode samarbeidsevner
  • være løsningsorientert og ha god gjennomføringsevne
  • ha gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig (bokmål og nynorsk)

 

Vi tilbyr:

  • Et stort juridisk fagmiljø
  • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og dynamisk arbeidsmiljø
  • Fleksibel arbeidstidsordning
  • Gode ytelser i Statens pensjonskasse som omfatter pensjon, forsikring og muligheter for boliglån 
  • Lønn etter statens lønnsregulativ, stillingskode: 1364 Seniorrådgiver/1434 Rådgiver

 

Vi har nylig flyttet inn i nye trivelige lokaler sentralt på Lade i Trondheim, rett ved metrobuss holdeplass.

 

Hele Norge er vårt ansvarsområde. Du må forvente noe reisevirksomhet i jobben. 

 

Kontaktinformasjon

Vil du høre mer om stillingen kan du kontakte Fremo Bemanning v/Kjell-Inge Fremo på 900 22 300.

 

Henvendelser til Fremo vil bli behandlet konfidensielt, men vi gjør oppmerksom på at søkerlisten er offentlig.For å søke stillingen, gå inn på  www.fremobemanning.no eller www.finn.no.

 

Vitnemål og attester vedlegges søknaden.

 

Se også www.dirmin.no. 

Søknadsfrist: 14. april 2020

Søk nå
Tips en venn

Ditt navn:
Send til E-post: