Inderøy er en livskraftig landbruks- og kulturkommune i sentrum av Trøndelag, med «Best – i lag» som visjon. Kommunen har et areal på 365 km2 og har ca. 6.800 innbyggere. Inderøy kommune ligger sentralt i Innherred med Steinkjer, Verdal og Indre Fosen som nabokommuner. Kommunen har et stort fokus på vekst og utvikling, og det er etablert et utstrakt interkommunalt samarbeid, blant annet med Steinkjer, Snåsa og Verran i Inn-Trøndelagssamarbeidet.

KULTURLEDER

Inderøy Kommune
Vennalivegen 7
7670 Inderøy
Søknadsfrist: 14. april 2020
Søknaden merkes: 4213184018

Vi søker enhetsleder for kultur

Ved avdeling for kultur i Inderøy kommune er det ledig en nyopprettet stilling som enhetsleder. Enheten består i dag av Inderøy kulturskole og Inderøy bibliotek, som begge er en del av AKSET kultur - og skolesamfunn. Det betyr at enheten blant annet skal bidra til å utvikle skole- og kultursenteret som har et gjennomgripende samarbeid mellom pedagogiske og kulturelle institusjoner. Enhetsleder har hovedansvar for forvaltningsoppgaver innenfor kulturområdet. Dette inneholder blant annet behandling av spillemiddelsøknader, forvaltning av diverse kommunale kulturtilskudd, samt ha saksbehandlingsansvar for innstillingsutvalg for kommunale priser. Kulturområdet er et viktig satsningsområde for Inderøy, og kulturlivet er preget av allsidighet, samarbeid, kreativitet og nytenkning. Det er et bredt og engasjert amatørmiljø i kommunen, og vi har i tillegg et betydelig antall profesjonelle aktører bosatt - som er aktive lokalt og regionalt.  

Kvalifikasjoner:

Relevant utdanning/min. bachelor fra universitet/høyskole, og det er ønskelig med kunnskap/erfaring fra flere av fagfeltene i enhetens ansvarsområde.

Ansvarsområder

 • Administrative oppgaver inkl. politisk saksbehandling
 • Personal- og økonomiansvar
 • Ansvar for kulturarbeid i vid forstand, i tråd med beskrivelsen ovenfor
 • Bidra til at kulturfeltet synliggjøres i offentligheten og i samfunnsplanleggingen – i tett samarbeid med kommunens planavdeling

Vi ønsker at du har

 • Ledererfaring
 • Kulturfaglig bakgrunn/erfaring
 • Evne til å motivere og veilede
 • Erfaring fra utviklingsarbeid, fordel med erfaring fra samfunnsplanlegging
 • Evne til å lede og utvikle kultursektoren i henhold til overordnede mål
 • Evne til å tenke helhetlig og tverrfaglig
 • Digital kompetanse

Dersom lederutdanning mangler, vil lang ledererfaring kunne kompensere. God skriftlig og muntlig framstillings- og formidlingsevne er en forutsetning. Ved tilsetting vektlegger vi personlig egnethet. Søkere skal ha førerkort kl. B. Inderøy kommune er inne i en periode med organisasjonsutvikling/- endring, og det betyr at det kan bli endringer i ansvarsoppgaver for enhetsleder framover.

Vi tilbyr 

 • Fast 100 % stilling
 • En interessant og utfordrende jobb som man kan være med å utforme selv
 • Lønn etter avtale  

Vi tar utgangspunkt i at kulturen skal være en del av folks hverdag, og romme det som kalles grasrotkultur, der alle kan være aktive. Kunst og kultur skal også kunne løfte oss ut av det hverdagslige og tilføre noe som er annerledes og grensesprengende. Dermed er kultur en vesentlig faktor i samfunnsutviklingen, og kan blant annet bidra til å oppnå målsettingen om attraktivitet og økt bosetting i kommunen. Enhetsleder for kultur får en sentral rolle i arbeidet med å utvikle kulturfeltet og vil derfor få en sentral rolle i prosesser knyttet til lokal samfunnsutvikling og samskaping med frivillige aktører og organisasjoner, næringsliv, frivillighetssentralene, arrangører, formidlere og utøvere innen ulike kunst- og kulturområder og innbyggere for øvrig. Kulturområdet er underlagt sektor Oppvekst og kultur. Enhetsleder rapporterer til assisterende rådmann og vil inngå i et lederteam sammen med ledere for skole og barnehage.

Søknadsfrist: 14. april

Spørsmål rettes til assisterende rådmann Randi Tessem, tlf. 90552822, personalsjef Jon Olav Heggli, tlf. 48066390 eller Hege Svendsen i Fremo, tlf. 90587920.

Søk nå
Tips en venn

Ditt navn:
Send til E-post: