Inderøy er en livskraftig landbruks- og kulturkommune i sentrum av Trøndelag, med «Best – i lag» som visjon. Kommunen har et areal på 365 km2 og har ca. 6.800 innbyggere. Inderøy kommune ligger sentralt i Innherred med Steinkjer, Verdal og Indre Fosen som nabokommuner. Kommunen har et stort fokus på vekst og utvikling, og det er etablert et utstrakt interkommunalt samarbeid, blant annet med Steinkjer, Snåsa og Verran i Inn-Trøndelagssamarbeidet.

Enhetsleder/rektor Sakshaug skole

Inderøy Kommune
Vennalivegen 7
7670 Inderøy
Søknadsfrist: 09. juni 2020
Søknaden merkes: 4235178141

 

Sakshaug skole er en 1 – 7 skole med 206 elever, 30 ansatte og med ca. 70 elever i SFO. Skolen er en del av AKSET kultur- og skolesenter, ligger sentralt til på Straumen og har nær tilgang til flotte uteområder. Skolen har elever med ulike morsmål, og arbeider med å utvikle felles kompetanse og helhetlig tenkning i samarbeid med foresatte og Inderøy kommune. 

Inderøy kommune har Best - i lag som motto med verdiene åpenhet – raushet - respekt. I det ligger en sterk tro på at alle kommer styrket ut av et tett samarbeid på tvers av fag og enheter. Kommunen har fokus på et helhetlig dannings- og utdanningsløp, og det skal være naturlig sammenheng mellom barnehagen og skolen som læringsarena.Kvalitetsplanen for oppvekst i Inderøy (2018-2021), gjeldende for alle skoler og barnehager, har fokus på gjennomgående god skoleledelse og god tverrfaglig samhandling for barn og unge. Satsingsområder er livsmestring og digitalisering. 

.  AKSET kultur- og skolesamfunn, som Sakshaug skole er en del av, har et gjennomgripende samarbeid mellom pedagogiske og kulturelle institusjoner. Det betyr at man samarbeider om det 13-årige skoleløpet og en helhetlig oppvekst, fundert på læring, kultur og helse.Senteret består av seks enheter/aktører, hvorav fem er kommunale; Sakshaug skole, Inderøy ungdomsskole, Inderøy kulturskole, Inderøy folkebibliotek og Inderøy kulturhus. Den sjette aktøren er fylkeskommunal; Inderøy videregående skole. De seks virksomhetene i AKSET er selvstendige, men drar nytte av hverandre og samhandler tett – om lokaler, drift, fagsamarbeid og utviklingsarbeid. AKSET kultur- og skolesamfunn er beskrevet som et fyrtårn. I det ligger det at det er få eller ingen sammenlignbare kultur- og skolesenter i Norge som samarbeider så bredt og med fokus nettopp på kultur, helse og læring.

Sakshaug skole er i gang med tre større og mindre utviklingsprosjekter: Fagfornyelsen i samhandling med AKSET, utprøving av Ipad i lese- og skriveopplæringa (Desentralisert Kompetanseutvikling, DeKom) og Inkluderende barnehage- og skolemiljø (Utdanningsdirektoratet). Skolene i Inderøy arbeider for å bli sertifisert som Dysleksivennlige skole. Gjennom systematisk kartlegging og oppfølging, får elevene en god og kunnskapsbasert lese- og skriveopplæring. Enhetsleder/rektor rapporterer direkte til rådmannen og inngår i rådmannens utvidede ledergruppe. Enhetsleder/rektor har totalansvar for drift og utvikling på området og delansvar for totaliteten i det kommunale tjenestetilbudet. Totalansvaret omfatter tjenestekvalitet, økonomistyring, arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, samhandling med interne og eksterne enheter mv.  

Kvalifikasjoner

 • Opplæringslovens krav om forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ kompetanse, må være oppfylt. Utdanning i ledelse vektlegges.  


  Videre legges det vekt på følgende:

  • Ledererfaring og/eller lederutdanning
  • Evne til å motivere og veilede medarbeidere 
  • Erfaring fra utviklingsarbeid i skoleverket
  • Evne til å lede og fornye skole i henhold til overordnede mål
  • Evne til å tenke helhetlig rundt barn og unges oppvekstmiljø
  • Digital kompetanse

   

  Dersom lederutdanning mangler, vil lang ledererfaring kunne kompensere for kravet om formell utdanning. God skriftlig og muntlig framstillings- og formidlingsevne er en forutsetning. 
  Ved tilsetting vektlegger vi personlig egnethet. Søkere skal ha førerkort kl. B.

  Inderøy kommune er inne i en periode med organisasjonsutvikling/-endring, og det betyr at det kan bli endringer i ansvarsoppgaver for enhetsleder framover.

   

  Tiltredelse 01.08.20

   

  Lønn etter avtale.

   

  Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til assisterende rådmann Randi Tessem tlf. 905 52 822, nåværende rektor Ingrid Stai Skjesol tlf. 918 42 768 eller Hege Svendsen hos Fremo Rekruttering tlf. 905 87 920.


   

  Forlenget søknadsfrist til 9. juni.

Søk nå
Tips en venn

Ditt navn:
Send til E-post: