Coop Nordvest SA er ett av de største samvirkelagene i Norge, med 5 milliarder i omsetning og ca. 2200 medarbeidere. Vi har butikker i 46 kommuner, fra Åfjord i nord til Gulen i sør, i Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland fylke. Vår virksomhet er i første rekke innen dagligvare, i tillegg har vi en del faghandelsbutikker. Vi eies av våre 150 000 medlemmer, og drives etter samvirkelagsprinsippene. Vi har kontorer på Orkanger, i Ålesund og i Førde. Vi har som mål å være et av landets best drevne samvirkelag. Som en regionalt stor aktør i en konkurranseutsatt bransje, møter vi hele tiden nye konkurranseforhold og utfordringer. Måten vi møter dem på avgjør om kunden fortsatt vil velge oss foran konkurrentene. 

Extra Eide har ledig vikariat som butikksjef

Coop Nordvest SA
Eidetorget 14-16
6490 Eide
Søknadsfrist: 26. oktober 2020
Søknaden merkes: 4297624408

 

Som butikksjef i Extra har du ansvaret for den daglige driften av butikken - med følgende abreidsoppgaver:

  • Budsjett- og resultatansvar, der du drifter butikken i tråd med kjedens profil og driftskonsept
  • Ledelse, herunder rekruttering, oppfølging og uvikling av medarbeidere
  • Sørge for et godt arbeidsmiljø og trivsel for våre kunder 

 

Butikksjefen må innfri de målsettinger som Coop Nordvest har på kort og lang sikt, der du er flink på å stille krav til deg selv og de øvrige medarbeiderne i butikken. Som leder har du ansvar for å skape gode holdninger, og bygge et godt arbeidsmiljø internt, der du forstår at det er viktig å lede gjennom dine medarbeidere. Våre ledere skal jobbe målrettet og konstruktivt, med fokus på kostnader, personalledelse, og lojalitet til konsept og sortiment. Du har gjerne leder og/eller økonomisk utdanning eller erfaring, men dette er ikke et krav.

 

Vi kan tilby: Driftsoppfølging fra driftssjef og annet støttepersonell, der du blir en del av et butikksjefsteam med jevnlig møtekontakt. Vi har lokal lønnsavtale med bonusordning, og du blir medlem av vår innskuddsbaserte pensjonsordning med egensparing. Du dekkes av våre forsikringsordninger og vi har rabattavtaler for ansatte.

Kontaktinformasjon: Spørsmål om stillingen kan rettes til driftssjef Vidar Schei på tlf. 975 08 614 eller FREMO rekruttering ved seniorrådgiver/sertifisert rekrutterer, Jorunn Løseth tlf. 907 90 311.

Alle henvendelser til FREMO behandles konfidensielt, også ovenfor Coop Nordvest SA hvis ønskelig.

Søknadsfrist mandag 26. oktober 2020

 

Søk nå
Tips en venn

Ditt navn:
Send til E-post: