I en verden der alt blir større, smartere og går raskere enn noensinne, lever vi mennesker med samme følelser og behov som vi alltid har hatt. Vi liker bylivet, men har behov for å kjenne på luft og natur. Vi vil ha det komfortabelt, men trenger å bevege kroppen. Vi blir fort oppslukt i ny teknologi, men er urolige over hvordan den påvirker oss. Vi vil at livet skal være enkelt, trygt og trivelig. Og at alt bare skal fungere. WSP sin rolle er å forstå utviklingen, å forstå hvor vi er på vei. Vi tilbyr prosjektledelse, strategisk rådgivning, prosjektutvikling, tverrfaglig rådgivning og prosjektering. Våre kunder er offentlige og private aktører innen by- og tettstedsutvikling, plan og regulering, bygg og eiendom, infrastruktur og samferdsel, energi og industri. I Norge er vi 600 medarbeidere fordelt på kontorer over hele landet, mens vi på verdensbasis er 50 000 medarbeidere ved kontorer i 40 land. Med denne globale ekspertisen i ryggen møter vi våre oppdragsgiveres utfordringer uansett hvor komplekse de måtte være. WSP har et av Norges ledende fagmiljøer innen tidligfase. Vi har en utalt ambisjon om å bli markedsledende i Norge innenfor prosjektledelse.
 
Nåværende avdelingsleder ønsker andre oppgaver i WSP, og vi søker derfor etter avdelingsleder til avdeling prosjektledelse, bygg og eiendom ved vårt kontor i Trondheim. Kontoret, som er lokalisert i Granåsveien, består av 5 avdelinger med til sammen ca 60 ansatte. På bygg- og eiendomsavdelingen er det i dag 18 medarbeidere med bred og variert kompetanse. Kontoret er et faglig kompetansesenter, der læring, samhandling og kunde står i fokus.

Avdelingsleder bygg og eiendom

WSP Norge AS
Granåsvegen 15b
7048 Trondheim
Søknadsfrist: 08. mars 2021
Søknaden merkes: 4343421370

 

Avdelingsleder Bygg & Eiendom i Trondheim

Vi ønsker en fremoverlent leder med spisskompetanse innen prosjektledelse, bygg og eiendom. Som avdelingsleder må du bidra til å utvikle og motivere sterke fagmiljøer innenfor avdelingens markedsområde. Du er opptatt av å skape et godt team, legge til rette for gode prosesser og tverrfaglig samarbeid, og du har høy kvalitetsbevissthet. Vi er spesielt opptatt av å skape et godt lokalt arbeidsmiljø ved kontoret i Trondheim.  Vårt mål er vekst og større markedsandeler, og vi ser etter en leder som kan ta ansvar for denne utviklingen. Foruten oppfølging av egen avdeling, vil tverrfaglig samarbeid og salg stå sentralt. Vår avdeling i Trondheim er veletablert og markedsledende innenfor vårt område i midt Norge. Avdelingen består av erfarne medarbeidere og kan vise til mange signalprosjekter i regionen. Avdelingen har en etablert kundeportefølje bestående av ca halvt om halvt med offentlige og private oppdragsgivere. Vi ønsker å utvikle avdelingen til et komplett fagmiljø der vi kan lede prosjekt fra tidlig utviklingsfase til driftsfase. Gjennom samhandling med andre enheter i WSP ønsker vi også å videreutvikle vår styrke innenfor tidligfase.   Som avdelingsleder rapporterer du direkte til divisjonsleder, og du vil bli delaktig i en ledergruppe bestående av avdelingslederne i divisjonen. 

    

Arbeidsoppgaver

  • Resultat- og personalansvar for en avdeling med dyktige og selvgående medarbeidere. 
  • Ivareta og utvikle et godt arbeidsmiljø, og bidra til utvikling av avdelingens medarbeidere.
  • Markeds- og tilbudsarbeid i avdelingen, men avdelingsleder må også kjenne til og bidra aktivt i salg- og markedsarbeid på tvers av selskapets forretningsområder og over landegrenser innen WSP-familien. 
  • Utvikle avdelingen med tanke på kompetanse- og ressurssammensetting.
  • Utarbeide handlingsplaner basert på avdelingens- og selskapets overordnede strategi.
  • Deltar i divisjonens ledergruppe og har ansvar for samarbeidet med andre avdelinger og forretningsområder i WSP.
  • Oppfølging av prosjekter, både egne og i kraft av rollen som leder.
   

Kvalifikasjoner

 • Våre medarbeidere er nøkkelen til WSP sin fremgang, og derfor er medarbeiderutvikling og medarbeidertilfredshet viktig for oss. I denne rollen er det viktig at du har følgende kvalifikasjoner: 

  • Du har minimum bachelor og erfaring bransjen.
  • Minimum 10 års relevant erfaring.
  • Du har god kjennskap til markedet, og du har et bransjenettverk.
  • Du er markeds- og kundeorientert, har kommersiell og strategisk forståelse, og du evner å se hva som skaper verdi for kunden, og WSP som selskap.
  • Du har erfaring fra prosjektledelse og prosjektutvikling, bygg og Eiendom
  • Du har ledererfaring og motiveres av å lede, inspirere og engasjere dine medarbeidere
  • Du trives med endringer, og er god på å initiere og lede forbedringsprosesser.
  • Du er samarbeidsorientert og besitter gode kommunikasjonsevner, skriftlig som muntlig. Du er initiativrik, utadvendt og ambisiøs. 

Vi tilbyr

  • En virksomhet som er etablert og strukturert, men samtidig et miljø der medarbeiderne får være med og påvirke.
  • Å få bidra til vår videre vekst og utvikling av avdelingen i Trondheim.
  • En transparent og lydhør kultur der dine idéer og initiativer oppmuntres og verdsettes. 
  • Et engasjert team der alle jobber for våre kunders beste.
  • Tryggheten av å være en del av et stort internasjonalt selskap, og samtidig ha et sterkt fellesskap lokalt.
  • Et arbeidssted der kunnskap, kompetanse og utvikling står høyt i kurs. Hos oss vil dine erfaringer, perspektiv og vurderinger verdsettes. Vi tror at det er våre ulikheter som gjør at vi kan finne morgendagens beste løsninger

   

  Våre betingelser er konkurransedyktige. 

   

  BLI MED PÅ LAGET! 

   

  Kandidater kan om ønskelig behandles konfidensielt, også ovenfor WSP i den innledende fasen.

   

  Spørsmål til stillingen rettes til: Kjell-Inge Fremo FREMO Bemanning AS på mob: 90022300, eller Åge Alexandersen Divisjonsleder WSP, mob: 95135247

   

Søk nå
Tips en venn

Ditt navn:
Send til E-post: