Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard, og er statens sentrale fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressursene i Norge. DMF har et delegert ansvar for sikrings- og miljøtiltak etter tidligere gruvevirksomhet for Nærings- og fiskeridepartementet, og utøver et viktig samfunnsansvar. Vi har vært gjennom en stor omstilling og vekst, og har i dag et tverrfaglig kompetansemiljø med ca. 60 ansatte. Vi arbeider nå med å videreutvikle vår rolle og faglige tjenester for å fortsette utviklingen mot en bærekraftig mineralforvaltning.

GEOLOG/SIVILINGENIØR INNEN TEKNISKE GEOFAG

Direktoratet for mineralforvaltning
Ladebekken 50
7066 TRONDHEIM
Søknadsfrist: 15. august 2021
Søknaden merkes: 4411856495

 

Vil du være med på å utvikle mineralforvaltningen i Norge?

Vi søker geologer/sivilingeniører innen tekniske geofag

 

Direktoratet for mineralforvaltning utøver et viktig samfunnsansvar gjennom bærekraftig forvaltning og utvinning av Norges mineralressurser. Forvaltningsområdet skal ivareta ulike hensyn og har grensesnitt mot mange andre myndigheter og fagområder. DMF forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard. DMF har gjennom de siste årene utviklet seg fra det historiske Bergvesenet, til å bli et tverrfaglig og moderne direktorat. Norge har betydelige mineralressurser som gjennom utvinning gir grunnlag for økt verdiskaping og arbeidsplasser. Mineralressurser er helt nødvendige for bygg, veier og infrastruktur, og annen industri- og vareproduksjon. Mineraler er sentrale innsatsfaktorer i produkter basert på grønne teknologier som for eksempel vindmøller, solcellepaneler og elbiler, men også en lang rekke andre produkter, fra telefoner og nettbrett til maling og kosmetikk. Som ansatt i DMF får du mulighet til å bidra til den videre utviklingen av mineralforvaltningen i Norge. 

Arbeidsoppgaver

  • konsesjonsbehandling, oppfølging og vurdering av driftsplan
  • ressursforvaltning og annen saksbehandling 
  • informasjon og veiledning knyttet til mineral- og ressursforvaltning
  • tilsyn og oppfølging av bedrifter innen mineralnæringen
  • kvalitetssikring og oppfølging av rutiner


   Andre oppgaver kan eksempelvis være:
  • utredninger på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet 
  • tverrsektorielt samarbeid med andre direktorater 
  • analysearbeid, utvikling av retningslinjer og rutiner


Kvalifikasjoner

  • Utdanning innen geologi - fortrinnsvis tekniske geofag (ingeniørgeologi, bergteknikk, geoteknikk) eller anleggsteknikk
  • Utdanningsnivå tilsvarende mastergrad. Solid relevant erfaring kan kompensere for utdanningsnivå ut over bachelorgrad
  • Erfaring fra mineralindustrien eller fra bygg - og anlegg vil være en fordel, men nyutdannede kan også søke

   Vi legger vekt på å ansette personer med den rette kombinasjonen av erfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper som kan være positive bidragsytere i utviklingsprosessen DMF er inne i. 
  • Du må ha engasjement for fagområdet og ha god rolleforståelse
  • Du må kunne arbeide selvstendig, og samtidig ha gode samarbeidsevner
  • Du må være løsningsorientert og ha god gjennomføringsevne
  • Du er positiv og trives i samarbeid med ulike mennesker og fagmiljøer
  • Du må ha gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig (bokmål og nynorsk)

Vi tilbyr

  • et stort fagmiljø
  • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og engasjert arbeidsmiljø 
  • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
  • fleksibel arbeidstidsordning, gode ytelser i Statens pensjonskasse som omfatter pensjon, forsikring og muligheter for boliglån 
  • lønn etter statens lønnsregulativ, stillingskode: 1087 overingeniør/1181 senioringeniør, 1434 rådgiver/1364 Seniorrådgiver


   Vi holder til i nye og trivelige lokaler på Lade i Trondheim. Her er det bussholdeplass rett utenfor døren og parkeringsmuligheter. Noe reisevirksomhet må påregnes, da vi har hele Norge som vårt ansvarsområde. 


   Nærmere opplysning om stillingen kan du få ved henvendelse til Fremo Bemanning v/Kjell-Inge Fremo på 900 22 300. Henvendelser til Fremo vil bli behandlet konfidensielt, men vi gjør oppmerksom på at søkerlisten er offentlig.


   For å søke stillingen, gå inn på  www.fremobemanning.no eller www.finn.no. 
   Se også www.dirmin.no.

   Søknadsfrist: 15. august 2021

Søk nå
Tips en venn

Ditt navn:
Send til E-post: