Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard, og er statens sentrale fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressursene i Norge. DMF har et delegert ansvar for sikrings- og miljøtiltak etter tidligere gruvevirksomhet for Nærings- og fiskeridepartementet, og utøver et viktig samfunnsansvar. Vi har vært gjennom en stor omstilling og vekst, og har i dag et tverrfaglig kompetansemiljø med ca. 60 ansatte. Vi arbeider nå med å videreutvikle vår rolle og faglige tjenester for å fortsette utviklingen mot en bærekraftig mineralforvaltning.

SENIORRÅDGIVER/RÅDGIVER INNEN AREAL- OG SAMFUNNSPLANLEGGING

Direktoratet for mineralforvaltning
Ladebekken 50
7066 TRONDHEIM
Søknadsfrist: 15. august 2021
Søknaden merkes: 4411865623

 

Vil du være med på å utvikle mineralforvaltningen i Norge?

Vi søker seniorrådgiver/rådgiver innen areal- og samfunnsplanlegging!

 

 

Direktoratet for mineralforvaltning utøver et viktig samfunnsansvar og søker etter deg som vil jobbe med bærekraftig forvaltning og utvinning av Norges mineralressurser. Forvaltningsområdet skal ivareta ulike hensyn og har grensesnitt mot mange andre myndigheter og fagområder. DMF forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard. DMF har gjennom de siste årene utviklet seg fra det historiske Bergvesenet, til å bli et tverrfaglig og moderne direktorat. Norge har betydelige mineralressurser som gjennom utvinning gir grunnlag for økt verdiskaping og arbeidsplasser. Mineralressurser er helt nødvendige for bygg, veier og infrastruktur, og annen industri- og vareproduksjon. Mineraler er sentrale innsatsfaktorer i produkter basert på grønne teknologier som for eksempel vindmøller, solcellepaneler og elbiler, men også en lang rekke andre produkter, fra telefoner og nettbrett til maling og kosmetikk. Som ansatt i DMF får du mulighet til å bidra til den videre utviklingen av mineralforvaltningen i Norge. Helhetlig ressursforvaltning av mineraler krever god areal- og samfunnsplanlegging. Stillingen innebærer å bidra til at mineralressurser ivaretas i ulike plan- og verneprosesser. Vi gir innspill til ulike utredningsprosesser der virkning av tiltak og regelverk kan få betydning for mineralressurser. Samtidig skal planbehandlingen bidra til at mineralutvinning skjer i henhold til minerallovens bestemmelser og i samsvar med andre samfunnshensyn. Stillingen omfatter saksbehandling og veiledningsvirksomhet mot andre offentlige myndigheter, planleggere og konsulenter, og mineralnæringen. Faglig utviklingsarbeid er også viktige oppgaver i moderniseringen av norsk mineralforvaltning. 

Kvalifikasjoner

 •  

  • Utdanning på mastergradsnivå innen relevante fag, eksempelvis naturressursforvaltning, fysisk planlegging og geografi
  • Erfaring fra annen offentlig forvaltning eller arbeid med plan og bygningsloven og konsekvensutredninger vil være en fordel
  • Kompetanse innen GIS (geografiske informasjonssystemer) 


   Vi legger vekt på å ansette personer med den rette kombinasjonen av erfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper som kan være positive bidragsytere i utviklingsprosessen DMF er inne i. 
  • Du må ha engasjement for fagområdet og ha god rolleforståelse
  • Du må kunne arbeide selvstendig, og samtidig ha gode samarbeidsevner
  • Du må være løsningsorientert og ha god gjennomføringsevne
  • Du er positiv og trives i samarbeid med ulike mennesker og fagmiljøer
  • Du må ha gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig (bokmål og nynorsk)


   DMF ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. DMF jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Vi tilbyr

  • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og engasjert arbeidsmiljø
  • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
  • fleksibel arbeidstidsordning, gode ytelser i Statens pensjonskasse som omfatter pensjon, forsikring og muligheter for boliglån
  • lønn etter statens lønnsregulativ, stillingskode: 1434 rådgiver/1364 Seniorrådgiver

   

  Vi holder til i nye og trivelige lokaler på Lade i Trondheim. Her er det bussholdeplass rett utenfor døren og parkeringsmuligheter. Noe reisevirksomhet må påregnes, da vi har hele Norge som vårt ansvarsområde.

  Nærmere opplysning om stillingen kan du få ved henvendelse til Fremo Bemanning v/Kjell-Inge Fremo på 900 22 300. Henvendelser til Fremo vil bli behandlet konfidensielt, men vi gjør oppmerksom på at søkerlisten er offentlig.

  For å søke stillingen, gå inn på  www.fremobemanning.no eller www.finn.no.
  Se også www.dirmin.no.

  Søknadsfrist: 15. august 2021

   

   

         
Søk nå
Tips en venn

Ditt navn:
Send til E-post: