Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard, og er statens sentrale fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressursene i Norge. DMF har et delegert ansvar for sikrings- og miljøtiltak etter tidligere gruvevirksomhet for Nærings- og fiskeridepartementet, og utøver et viktig samfunnsansvar. Vi har vært gjennom en stor omstilling og vekst, og har i dag et tverrfaglig kompetansemiljø med ca. 60 ansatte. Vi arbeider nå med å videreutvikle vår rolle og faglige tjenester for å fortsette utviklingen mot en bærekraftig mineralforvaltning.

SENIORRÅDGIVER HR

Direktoratet for mineralforvaltning
Ladebekken 50
7066 TRONDHEIM
Søknadsfrist: 15. august 2021
Søknaden merkes: 4411867763

 

Vil du være med på å utvikle mineralforvaltningen i Norge?

Vi søker seniorrådgiver innenfor fagområdet HR!

 

 

Direktoratet for mineralforvaltning utøver et viktig samfunnsansvar gjennom bærekraftig forvaltning og utvinning av Norges mineralressurser. Forvaltningsområdet skal ivareta ulike hensyn og har grensesnitt mot mange andre myndigheter og fagområder. DMF forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard. DMF har gjennom de siste årene utviklet seg fra det historiske Bergvesenet, til å bli et tverrfaglig og moderne direktorat. Norge har betydelige mineralressurser som gjennom utvinning gir grunnlag for økt verdiskaping og arbeidsplasser. Mineralressurser er helt nødvendige for bygg, veier og infrastruktur, og annen industri- og vareproduksjon. Mineraler er sentrale innsatsfaktorer i produkter basert på grønne teknologier som for eksempel vindmøller, solcellepaneler og elbiler, men også en lang rekke andre produkter, som telefoner og nettbrett til maling og kosmetikk. Som ansatt i DMF får du mulighet til å bidra til den videre utviklingen av mineralforvaltningen i Norge. Direktoratet for mineralforvaltning har de siste årene gjennomført en stor omstilling og er nå midt i en spennende utvikling av organisasjonen. Vi søker nå en seniorrådgiver som kan bistå med å videreutvikle HR-området i DMF. Oppgavene vil omfatte både strategisk og operativ HR.

Arbeidsoppgaver


  • Videreutvikle HR-området som en strategisk funksjon i DMF, 
   inkludert utvikling og oppfølging av plandokumenter, retningslinjer og rutiner innen HR feltet 
  • Ansvar for utvikling og oppfølging av DMFs personal- og lønnspolitikk,
   inkludert forberedelse og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger
  • Oppfølging av lover, regelverk og avtaler innen arbeidsrett og HMS
  • Utarbeidelse av rekrutteringsstrategi, oppfølging og rådgivning i rekrutteringsprosesser 
  • Lederstøtte – rådgivning i omstillings- og utviklingsprosesser og oppfølging av spørsmål og saker innen personalområdet

  Andre oppgaver enn de som er nevnt, innen DMFs administrative ansvarsområde, vil kunne være aktuelle avhengig av kompetanse, interesse og behov.

Kvalifikasjoner


  • Du har relevant høyere utdanning, innen eksempelvis jus, personalledelse, HR
  • Du har solid kunnskap om arbeidsrett 
  • Du har god kompetanse fra HR-området og erfaring fra lignende arbeid
  • Kunnskap om offentlig sektor og statlig avtaleverk er en fordel
  • Erfaring fra endrings- og omstillingsprosesser er en fordel

  Vi legger vekt på å ansette personer med den rette kombinasjonen av erfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper som kan være positive bidragsytere i utviklingsprosessen DMF er inne i. 

  • Du må ha engasjement for fagområdet og ha god rolleforståelse
  • Du må kunne arbeide selvstendig, og samtidig ha gode samarbeidsevner
  • Du må være løsningsorientert og ha god gjennomføringsevne
  • Du er positiv og trives i samarbeid med ulike mennesker og fagmiljøer
  • Du må ha gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig (bokmål og nynorsk)


   DMF ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. DMF jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Vi tilbyr


  • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og engasjert arbeidsmiljø 
  • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
  • fleksibel arbeidstidsordning, gode ytelser i Statens pensjonskasse som omfatter pensjon, forsikring og muligheter for boliglån 
  • lønn etter statens lønnsregulativ, stillingskode: 1364 Seniorrådgiver


   Vi holder til i nye og trivelige lokaler på Lade i Trondheim. Her er det bussholdeplass rett utenfor døren og parkeringsmuligheter. Noe reisevirksomhet må påregnes, da vi har hele Norge som vårt ansvarsområde. 


   Nærmere opplysning om stillingen kan du få ved henvendelse til Fremo Bemanning v/Kjell-Inge Fremo på 900 22 300. Henvendelser til Fremo vil bli behandlet konfidensielt, men vi gjør oppmerksom på at søkerlisten er offentlig.


   For å søke stillingen, gå inn på  www.fremobemanning.no eller www.finn.no. 
   Se også www.dirmin.no.


   Søknadsfrist: 15. august 2021

Søk nå
Tips en venn

Ditt navn:
Send til E-post: