Forretningscontroller

Forretningscontroller

På oppdrag fra en ekstern arbeidsgiver leter vi etter en erfaren controller i Tromsø
Ringvegen 770
9015 Tromsø
Søknadsfrist: 24. september 2021
Søknaden merkes: 4429155533

 

Ønsker du å utfordre deg selv på økonomistyring igjennom mer ansvar, og samtidig dra nytte av tett oppfølging i et seriøst og erfaren fagmiljø? 

 

På oppdrag fra en ekstern arbeidsgiver leter vi nå etter en forretningscontroller som ønsker en fast 100% stilling i Tromsø by. Oppdragsgiver er opptatt av å vedvare en kultur hvor de ansatte spiller på hverandres styrker og skaper verdi igjennom felles visjoner. Dermed vil en ny forretningscontroller jobbe tett på drift. 

 

Din hverdag som controller vil være svært variert, blant annet vil du stå sentralt i selskapets arbeid med å utvikle egne avdelinger. I tillegg til det faglige arbeidet vil du ha en ledende rolle ovenfor avdelingene du rapporterer på, og ha en plass i selskapets ledergruppe.

 

 

Dine arbeidsoppgaver vil blant annet gå ut på: 

  • Månedlig rapportering av resultater for dine faste underordnede avdelinger 
  • Budsjettering, prognosearbeid og prosjektledelse
  • Du vil også få ansvar for å evaluere hvordan resultat kan forbedres, blant annet ved bruk av kalkyler og analyser

 

 

Som controller har du følgende kompetanse og personlige egenskaper:

  • Du har erfaring fra tidligere arbeid som controller og er kjent med økonomistyring, analysearbeid og budsjettering
  • Du har høyere økonomisk utdanning, gjerne på mastergradsnivå
  • Du har gode digitale ferdigheter og er kjent med systemer som Excel 
  • Du har gode kommunikasjonsegenskaper og mellommenneskelige ferdigheter
  • Du er selvstendig og strukturert i form av at du håndtere flere ulike arbeidsoppgaver på en gang
  • Det er også en stor fordel om du har ledererfaring 

 

 

Vi kontakter relevante kandidater fortløpende. Ved interesse vil vi derfor oppfordre vi deg til å søke snarest. For spørsmål eller mer informasjon om stillingen ta kontakt med:

Sol Ness, på telefon 915 75 668 eller e-post sol@fremobeammning.no 

Frank Wikran, på telefon 900 61 353

 

 

Dersom øsnkelig vil din henvendelse kunne behandles konfidensielt,også ovenfor oppdragsgiver.

 

Om arbeidsgiveren

Fremo Bemanning og Utvelgelse ble etablert i 2005 og våre forretningsområder er rekruttering, bemanning og team-/lederutvikling. Vi gjennomfører årlig ca. 130 rekrutteringsprosesser til faste stillinger i privat og offentlig sektor og vi er et stort vikarbyrå, med arbeidsgiveransvar for ca. 900 vikarer hvert år. For å sikre at vi til enhver tid har tilgang til de beste ressursene i markedet, arbeider vi systematisk med å kartlegge markedet og har et stort nettverk.

Selskapet har hatt en sunn vekst siden oppstarten og er sterk økonomisk og finansielt. Omsetningen var i 2018 kr 71 mill. Vi har gode rutiner for KS/HMS-arbeidet og følger alltid lover, regler og etiske retningslinjer i vårt arbeid.  Vi er medlem av NHO Service og har nå gjennomført en sertifiseringsprosess for å bli Revidert Arbeidsgiver gjennom NHO. Vi ble sertifisert som Miljøfyrtårn første gang i 2010. Vi er 12 ansatte og har kontorer på Lade i Trondheim og på Orkanger.

Våre verdier folkelig, fremoverlent og erfaren er leveregler for oss i hverdagen og vi lever etter vår visjon skaper vinnerfølelse.

www.fremobemanning.no
Søk nå
Tips en venn

Ditt navn:
Send til E-post: