Prosjektstilling virksomhetsstyring/økonomi

Prosjektstilling virksomhetsstyring/økonomi

Leka kommune
Leknesveien 67
7994 LEKA
Søknadsfrist: 09. desember 2021
Søknaden merkes: 4440923517

 

Prosjektstilling for 2 år, med mulighet for fast ansettelse

 

 

Om stillingen:

 • Budsjett, økonomisk handlingsprogram (mål, strategi, økonomi)
 • Oppfølging mot enheter og avdelinger
 • Økonomisk rapportering 
 • Kostra-analyser
 • Regnskapanalyser
 • Internkontroll
 • ROS
 • Avvikshåndtering
 • Rutiner og regelverk
 • Vi jobber i systemene FRAMSIKT, Compilo og House of Control

 

Om deg:

 • Relevant utdannelse og erfaring innen økonomi
 • Strukturert og proaktiv
 • Løsningsorientert og engasjert

 

 

 

Søknadsfrist: 9. desember

 

 

For ytterligere spørsmål om stillingen, ta kontakt med kommunedirektør Oddvar Aardahl tlf. 902 53 969 eller Hege Svendsen hos FREMO Rekruttering, tlf. 905 87 920.

 

 

Alle henvendelser til FREMO vil bli behandlet konfidensielt, også overfor oppdragsgiver i innledende runde om ønskelig.

 

 

 

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Om arbeidsgiveren

Leka kommune er en av landets minste kommuner med ca. 600 innbyggere. Du finner oss lengst nord i Trøndelag med storhavet som nærmeste nabo i vest. Vi er omgitt av storslagen natur med rike muligheter for friluftsliv. I 2010 ble Leka kåret til Norges geologiske nasjonalmonument, og i 2019 ble Leka – som en del av Trollfjell Geopark anerkjent som UNESCO Global Geopark. Leka kommune har kjempet lenge mot tvangssammenslåing, og har lyktes med få Stortingets aksept for at vi er best tjent med å opprettholde vår selvstendighet selv om vi er en liten kommune. Administrasjonsstedet ligger på øya Leka. Hovednæringene er jordbruk, fiskeoppdrett og servicenæringer.

Søk nå
Tips en venn

Ditt navn:
Send til E-post: