Virksomhetsleder areal og plan

Virksomhetsleder areal og plan

Namsos kommune
Abel Meyers gate 12
7800 NAMSOS
Søknadsfrist: 03. februar 2022
Søknaden merkes: 4469000104

 

Namsos kommune jobber med å sikre best mulig tjenester til innbyggerne, blant annet gjennom å samordne tjenester som har en sammenheng. Dette gjelder også arealforvaltningen. Kommunen slår derfor sammen plan og byggesak og landbruk til en enhet, og søker etter ny leder for virksomheten. Plan og areal er foreløpig navnet på virksomheten, og den består av fire områder: Plan, byggesak, kart og oppmåling, og landbruk.  

Kommunen har høye ambisjoner for fagfeltet. Det er viktig både for utvikling av kommunen og for saksbehandling for innbyggere og næringsliv, inklusive landbruket. Kommunens visjon er Sammen skaper vi muligheter, og overordna målsettinger er å utvikle hele kommunen, og at innbyggeren skal være sambygger i Namsos kommune. Både utarbeidelse og behandling av arealplaner og saksbehandling innen fagområdet får mye oppmerksomhet. Namsos kommune er i oppstart av ny arealplan for kommunen, som vil være en av de sentrale arbeidsoppgavene for plan og areal framover, og som vil involvere hele kommunen.

Plan og areal er en del av fagområdet strategi og samfunnsutvikling, som ellers har ansvar for tverrfaglige tema som klima og miljø, samfunnsplanlegging, universell utforming, næringsutvikling, samfunnsmedisin, folkehelse, digitalisering mm.

 

Ansvarsområder:

 • Drift av enhetens områder sammen med fagansvarlige
 • Legge til rette for samhandling, og være med på å utvikle system for koordinering og samarbeid i enheten på tvers av geografiske lokasjoner.
 • Ha fokus på samhandling med tjenester utenfor enheten og i kommunen generelt
 • Være med på utviklingsarbeid for tjenestene og resten av fagområdet
 • Saksforberedelser for saker til politisk behandling
 • Organisasjonsutvikling, ledelse, planlegging og koordinering
 • Forvaltning, personalansvar, økonomistyring og resultatkontroll

 

Vi søker en engasjert person:

 • Med høyere utdanning og erfaring innen relevant fagområde, samt kjennskap til de ulike områdene
 • Med bred ledererfaring og/eller lederutdanning
 • Med interesse for utviklingsarbeid
 • Som er god på medvirkning og samhandling
 • Som ser verdien av og legger til rette for et godt partssamarbeid

 

Vi tilbyr en utviklingsorientert organisasjon med:

 • Mulighet for innflytelse på strategiske diskusjoner og utvikling av fagområdet
 • Mange spennende faglige oppgaver
 • Motiverte, dyktige og trivelige medarbeidere
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Lønn etter avtale.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Stillingen rapporterer til kommunalsjef for strategi og samfunnsutvikling.

Ansatte har arbeidssted i Namsos sentrum og på Namdalseid.

 

For spørsmål, kontakt kommunalsjef strategi og samfunnsutvikling Sigrid T. Angen, tlf. 907 14 453/e-post: Sigrid-T.Angen@namsos.kommune.no eller Hege Svendsen hos FREMO Rekruttering, tlf. 905 87 920/e-post: hege@fremobemanning.no. Alle henvendelser til FREMO behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver om ønskelig, i innledende fase.

 

Søknadsfrist 3. februar

 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

 

 

Om arbeidsgiveren

Namsos er regionbyen i Namdalen og den sjette største kommunen i Trøndelag. Kommunen er stor nok til å tilby spennende fagmiljø og faglig utvikling, samtidig er det smått nok her til at du møter kjentfolk på bussen. Stort nok til at både du selv og familien kan finne fritidsaktiviteter dere trives med, og et mangfoldig kulturtilbud. Smått nok til at du blir kjent med nærmiljøet ditt. Stort nok til at du finner uberørt natur og stier der du kan gå for deg selv. Namsos kommune har 1700 dyktige medarbeidere som sammen legger ned en betydelig innsats for at det skal være godt å bo i Namsos. Kommunen kan tilby varierte og spennende oppgaver, dyktige kollegaer og en trygg jobb.
Søk nå
Tips en venn

Ditt navn:
Send til E-post: